Ideed seoses Rapla Valla Kaasava Eelarvega :)

Hea külarahvas !

Käesolevast aastast on vallaelanikel võimalus osaleda vallaeelarve vahendite jaotamisel. 

2015. a on kaasava eelarve suuruseks 30 000 eurot. Selle summa ulatuses tehakse valda siiani veel eelarves ja muudes arengudokumentides lahtikirjutamata investeering või eraldatakse nimetatud summa valla positiivset mainet kujundava ürituse korraldamiseks.

Vallavalitsus avaldab esitatud ettepanekud Rapla valla kodulehel, vallalehes Rapla Teataja, valla infostendidel ja valla raamatukogudes. Igaühel oli võimalik ideede kohta arvamust avaldada rapla@nullrapla.ee kuni 15. maini 2015.

Laekunud ideed leiate kodulehel aadressil:  http://rapla.kovtp.ee/et/ideede-kirjeldused  

 

Järgneva ideede sõelumise viib läbi töörühm, mille moodustavad vallavolikogu alatiste komisjonide esimehed ja vallavalitsuse esindaja. Töörühm koostab nimekirja ideedest, mis avaldatakse ja pannakse rahvahääletusele.

13. juunil kell 14-15 Rapla Melul tutvustatakse ideid Rapla Valla telgis.

14. juunil lähevad ideed avalikule hääletusele valla kodulehel. Hääletamine kestab 25. juunini ja hääletada saab kolme idee poolt. 

Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule.

Enim hääli saanud idee kuulub realiseerimisele!

Osalege kindlasti idee valimisel ja andke oma hääl meelepärasema idee eest !

Kommentaarid