Röa küla Internetis

Röa küla kodulehekülg

Kõige rohkem infot külaelu kohta Internetis saab siit samast koduleheküljelt https://roakyla.ee. Kellel on ilusaid pilte meie külast või infot, mida tahaks kodulehele üles panna, siis võib võtta ühendust Väljapere Margoga – margo(ÄTT)roakyla.ee. Kui keegi tunneb, et ta oskab hästi kirjutada ja tahaks hakata regulaarselt kodulehele külaelu kajastavaid uudiseid kirjutama, siis see oleks ka väga vahva ja saab anda vastavad õigused.

Kõik probleemid ja ettepanekud seoses kodulehega võib kirjutada margo(ÄTT)roakyla.ee

Teadete list

On olemas meililist Röa küla rahvale, kuhu saadetakse kõige olulisemad ja kiiremad külaelu puudutavad teated. Kes selles listis veel pole, kirjutage margo(ÄTT)roakyla.ee

Facebooki grupp

Selleks, et arutada ürituste korraldamise jms teemadel, on loodud Facebooki grupp “Röa küla ja sõbrad“. Kes tahab korraldamistes kaasa lüüa ja olulistel külaelu puudutavatel teemadel kaasa rääkida, siis lisage ennast sinna gruppi.

Külauudiste jälgimine

Selleks, et ennast külauudistega kursis hoida, on mitu võimalust.

Facebook:
Röa külal on ka Facebookis oma lehekülg. Kui küla veebilehele lisatakse uudis, siis ilmub see automaatselt ka küla Facebooki lehele.

Twitter:
Kui küla veebilehele lisatakse uudis, antakse sellest automaatselt teada ka Röa küla Twitteri lehel:
TwitterRöa küla Twitteris

RSS:
Lisa oma RSS-lugejasse Röa küla uudiste rss-aadress:
Uudiste RSS

Päris elu:
Alternatiivne variant külauudiste kuulmiseks on ise küla peal ringi käia ja inimestega rääkida. Käi külakoosolekutel ning teisipäeviti kauplusautos ja küsi naabritelt, mis külas põnevat toimub.