Külalogo valimine Röa külas

Detsembri lõpus otsustas MTÜ Röa küla juhatus kuulutada välja logokonkursi, et RÖA külale saaks olema kena sümbol, mis iseloomustaks küla kõige paremini.

Ühiselt jõuti otsusele, et logol peavad olema kolm sümbolit – paekivi (on ju Röa dolomiit meie küla aare), kask (mida leidub meie külas hulgi) ning kindlasti ka oja (Röa oja).

Niisiis kolme kriteeriumi alusel kuulutati välja konkurss Rapla valla kodulehel, valla lehes ja loomulikult ka oma tutvusringkonnas.

Kokku oli laekunud töid  11, mille seast oli vaja valida see kõige õigem. Otsust langetada oli raske, sest kõik tööd olid huvitavad. Kõiki töid on võimalik näha galeriis.

11.aprillil toimus Röa külas teabepäev, kus külarahvas tegi oma valiku. Kokku andsid hääli 17 külaelanikku ja enim hääli sai Andres Luige esitatud töö, mis nüüd juba kaunistab ka meie kodulehte.

Meie külas tegutseva firma EREK’i poolt oli võitjale ilus auhind, mille omanikuks koos tänukirjaga sai logokonkursi võitja Andres Luik.

Röa küla juhatus tänab kõiki osalejaid, kes olid valmis oma ideid jagama !

Logokonkursi võitja Andres Luik

 

Firma EREK’i poolt välja pandud auhind

Kommentaarid