Röa küla aastakoosolek

Pühapäeval, 21.novembril toimus Hagudi koolimajas Röa küla aastakoosolek. Röa küla tahab tänada Hagudi kooli ning Aivar Arakut, kes oli lahke ja lubas külal oma aastakokkuvõtte soojades mugavates ruumides lahti harutada.

Kokku osales koosolekul 18 Röa küla elanikku. MTÜ Röa külaga liitus vell üks leibkond ning kokku on nüüd MTÜ Röa küla liikmeid juba 15.

Koosolekul tutvuti äsja valminud küla arengukavaga,  (Peadselt üleval ka meie kodulehel ning siis juba saavad sellega tutvuda kõik huvilised !) Tutvustati olnud ja käesolevaid külaprojekte ning nende projektidega kaasnevaid rõõme ja muresid, peamiselt kohustuste osas.

Veel räägiti raamatupidamisest ning ülevaatlikult külaplatsist – mis on olemas, mis veel plaanis ning kuidas lahendada platsiga seonduvaid kohustusi.

Lisaks tehti ka kokkuvõtlik ülevaade meie kodulehest ja statistikast (statistika kohta tabel galeriis) kodulehe vaatajaskonna kohta.

Koosoleku vahepeal said külaelanikud nautida sooja kohvi ja teed ning kooki. Siinkohal tänud meie tublidele küpsetajatele, kes võtsid vaevaks külaelanikele maitsvad koogid valmistada.

Kõik majapidamised, kes olid koosolekul esindatud said oma kõikidele pereliikmetele ka helkurid, mis loovutas meile Maanteeamet (Tänud siinkohal Naabrivalvele), et meie külaelanikud pimedal ajal küla valgustamata piirkonnas liikudes ja ka mujal liikudes mootorsõidukitele ikka nähtavad oleksid ja ohutut liikluskäitumist järgiksid.

Veel sai külaelanikele jagatud ka päästeameti ning hädaabi kleepse ja lastele ohutuse teemalisi rinnamärke ja kleepse.

Koosoleku viimaseks üllatuseks tulid koolimajja külaelanikele rääkima tuleohutusest Rapla Päästeametist Õie Kopli ning Peeter Mahon. Tutvustati tuleohutusseadust (mis üleval ka meie kodulehel rubriigis kasulik info), räägiti suitsu- ja vinguandurite erinevustest ning vajalikkusest, korstnapühkimise vajalikkusest ning sellega seonduvatest kohustustest ja veel paljust muust huvitavast, mis puudutab tuleohutust.

 

Pilte (Tänud meie fotograafile ja tublile külaelanikule Kristile, kes need ülesvõtted tegi) küla koosolekust on võimalik vaadata kodulehe Galeriis 🙂

 

Küla Juhatus tänab kõiki Küla koosolekul osalejaid !

 

Kommentaarid