ABIPALVE HEADELE INIMESTELE JA ETTEVÕTETELE !!!

Head külaelanikud ja ka teised head inimesed, kes on huvitatud meie küla kogukonna arendamisest ning kes oleksid valmis sellele kaasa aitama !

Teadaolevalt on plaanis juba pikemat aega ehitada Röa külaplatsile külaaita, et saaks koos käia ka selliste ilmadega, mis nõuavad katust pea kohale.

Projekt on juba peaaegu valmis ning esitamiseks küps kuid selleks, et me saaksime üldse külaaita oma platsile ehitada on tarvis ka notariaalset luba.

See notariaalne luba võib maksta meie külale kuni 200 eurot. Kuna aga meie MTÜl sellist raha ei ole, siis ongi siinkohal kõikidele lahketele inimestele ja ettevõtetele üleskutse teha annetusi meie külamaja tarvis.

Vallalt oleme juba abi palunud, kuid vald meid kahjuks selle projektiga ei toeta. Peame ise omade jõududega hakkama saama !

Kõikide heade inimeste ja sponsorite nimed ka kindlasti saavad mainitud meie külaaida seinale tulevale tahvlile !

Annetusi saate teha Pangarekvisiitide järgi :
A/a: 221048745148
Pank: Swedbank

Selgitusse panna – külaaida toetuseks

Oleme tänulikud ka kõige väiksemate summade eest ! Püüame üheskoos selle hea idee ka ellu viia !!!

Kui on küsimusi seoses annetustega või külaaidaga, siis kontakteeruge külaaida projekti juhiga Andrusega telefonil : 505 4414

 

 

 

Kommentaarid