Küsitlus külaelanike seas !

Hea Röa küla elanik !

Kui meie külaelu alles algfaasis oli, siis viisime teie seas läbi küsimustiku, et selgitada välja teie soovid ja vajadused ja ikka selleks, et külaelu aina paremini edeneks ning kõikide külaelanike murede, ideedega ja soovidega oleks võimalik arvestada. Tänan teid, et olite siis valmis vastama, sest saime teie vastustest väga palju häid mõtteid ja ideid, mis aitasid meil üheskoos tegevusi planeerida.

Praeguseks on aastad möödunud ja meie külaelus juba väga palju uut ja huvitavat toimunud.

Mõni hea ja oluline inimene on meie seast kahjuks lahkunud, mõned uued inimesed on asunud meie külla elama ja sündinud on ka uusi ilmakodanikke. On toimunud talgupäevad, mitmed ühisüritused, Jaanipäevad ja välja on kujunenud ka juba mitmeid asstaid toimuvad traditsioonilised üritused.

Selleks, et nüüd oma tegevustega võimalikult hästi ja teie soove endiselt arvesse võttes edasi liikuda, olekski vaja teada teie olukorra rahulolu, uute ideede ja ettepanekute osas ja selleks palume teil täita meie küla juhatuse poolt kokku pandud küsitluse, mis asub aadressil :

https://docs.google.com/forms/d/1RIk1xIKtqZXDFv7Rjet3ZbwuYXup05APjYd7N7DwCfM/viewform

Tulemustest lähtuvalt on võimalik saada ülevaade külas valitsevast hetkeolukorrast, määratleda ära uued eesmärgid ning oma tegevuses liikuda edasi suunal, mis arvestaks külainimeste huve ja vajadusi.

Meie jaoks on väga oluline, et jagaksite oma olukorda, mõtteid ja suhtumisi, et meie kõikide elu külas paremaks muuta! Kõik ettepanekud on oodatud, sest vaid teie arvamustest lähtudes saame teada, millega peaks meie külas esmajoones tegelema.

Küla juhatuse nimel,

Sandra Mägi

Kommentaarid