RAPLA VALLA ELANIKELT ETERNIIDI TASUTA VASTUVÕTMINE

Rapla vald annab teada:

MTÜ Raplamaa Jäätmekäitluskeskus teostab alates 21. augustist kuni 30. septembrini 2017. aastal  Rapla valla elanikelt tasuta eterniidi vastuvõtmist Mäepere Jäätmejaamas.
Soovijatel palume end eelnevalt registreerida (nimi, kontaktandmed, eterniidi asukoht) kuni 20. augustini Rapla Vallavalitsuses, e-posti aadressil rapla@nullrapla.ee või tel 489 0510.

Jäätmejaamas palume eterniidi üleandmiseks pöörduda jaama operaatori poole.

Projekti rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Ülari Luisk
juhataja
MTÜ Raplamaa Jäätmekäitluskeskus

Kommentaarid