Koolitus “Teadvustatud Elu” Lipa külas, Raikküla vallas !


Algus: 26.08.2014, kl 10:00

Teisipäeval, 26. augustil kell 10-18 on suurepärane võimalus kohtuda 3,5 aastat Eestist eemal olnud koolitaja Andrus Kahniga, kes tänaseks on Buddha munk Ṭhitañāṇo.

Asukoht on Raikküla vallas, Lipal.

KOOLITUS TEADVUSTATUD ELU

Läbi aegade on luuletajad, kirjanikud, usutegelased, intellektuaalid ja arvamusliidrid otsinud vastust küsimustele, “Mis on elu?”, “Mis on elu mõte?”, “Kes ma olen?”, “Mis on minu elu eesmärk?”. Nii palju kui on olnud otsijaid, on olnud ka vastuseid, kuid paraku pole need vastused toonud paljudele ei igatsetud selgust ega südamerahu.

Eesmärgid
“Teadvustatud elu” baseerub kaasaegsel psühholoogial ja Buddha ehk Virgunu õpetusel ning annab võimaluse vaadata olemasolu, iseennast ja oma tegutsemist natukene teistsuguse nurga alt.
“Teadvustatud elu” aitab osalejatel:
o mõtestada avaramas perspektiivis olemasolu, teo ja tagajärje mudelit, isiksuse olemust, kannatuse ja õndsuse loomust ning inimeseks olemist;
o mõista enda igapäevaste eksimuste ja õnnestumiste taga peituvaid mõtlemis- ja käitumismustreid;
o õppida teadlikult teadvustama oma keha, tundeid, mõtteida ja seda, mis toimub meeles;
o avastada ja arendada iseendas sügavat, loomulikku tarkust, millega kaasneb suurem iseenda ja oma elu aktsepteerine ning positiivse mõttefookuse jõustamine;
o võimaldada välja tulla igapäevarutiinist ning anda virgutav võimalus mõtiskleda olulisimate eksistentsiaalsete küsimuste üle.

Teemade valik*
Sellel teekonnal leiavad osalejad vastused järgmistele küsimustele:
o Kuidas ma saaksin muuta koolituspäeva enda jaoks eriliselt kasulikuks ja mida ma teen selleks? (Ootuste ja eesmärkide kokkuleppimine, enda arenguga seotud vastutuse võtmine, Kālāma suutra, 2 tõde).
o Milline oli Buddha olulisim sõnum inimkonnale? (4 õilsat tõde ja kaheksaosaline tee).
o Kuidas minu maailmavaade mõjutab minu elukvaliteeti ja olemasolu-kogemust? (Vaated ja nende mõju meie elule, kaasaegse psühholoogia ja Buddha iidse õpetuse ühisosa, õige vaade ja vale vaade Buddha õpetuse seisukohast).
o Kes ma olen? Kus ma olen? Kuidas ma olen? Miks ma siin olen? (Püsitus, mitte-rahuldatavus, isiksuse konseptsioon kaasaegse psühholoogia ja Buddha õpetuse seisukohast, isiksuse 5 koostisosa, kolm põhilist iha, karma (teo) ja tagajärje seadus, 10 oskamatut ja 10 oskuslikku tegu, ümbersünd uude olemasollu ja ümbersünniteadvus).
o Kuidas meie meeleseisundid mõjutavad meie elukogemust? (Iha, viha ja teadmatus versus loobumine, headus ja vägivallatus, 10 täiust ehk ületavat voorust, 4 meelerahu asupaika, 8 maist eksimust).
o Kuidas vägivallatu kõne abil tervendada iseennast ja oma suhteid nii tööl kui kodus? (Vastutust võttev ja meelerahu säilitav vägivallatu kommunikatsioon).
o Miks ‘heast’ perest lapsed lähevad ‘halvale’ teele ehk miks politseijuht võtab altkäemaksu? (Eetika nähtamatu mõju lähi- ja tööalastele suhetele, hoidumine iseenda, suhete ja elu kahjustamisest, 5 universaalset kõlblusjuhist).
o Kuidas mõjutab meie eluviis meie õnnetunnet? (Hoidumine oskamatust, sobimatust ja ebaausast eluviisist ning madalatest ‘kunstidest’, Buddha juhised tavainimestele kõlbla elu elamiseks ja rahaga ümberkäimiseks).
o Kuidas järjest uutest ja uutest püstitatud eesmärkidest saavad meile meie enda loodud vanglad? (Oskamatute meeleseisundite hajutamine ning oskuslike meeleseisundite jõustamine).
o Kui ka teadlased kinnitavad, et välismaailm on lihtsalt võnkeväli, mille me dekodeerime subjektiivseks reaalsuseks, siis kust leida tõeline reaalsus? (Füüsiliste nähtuste/keha, tunnete, mõtete ja meele objektide teadvustamine ja vaatlemine. Hingamise teadvustamise mõtlus).
o Kuidas luua endas kõigutamatu meelerahu ja tasakaal ning saada sõbraks oma sisemise tarkusega? (Keskendumise tasemed ja tegurid, meelerahu arendamise juhendatud mõtlus).
o Mida kasulikku ma õppisin ja kuidas konkreetselt ma seda juba tänasest päevast kasutama hakkan? (Kokkuvõte ja oma arenguvõimaluste summeerimine).

“Teadvustatud elu” koolitusel vahelduvad interaktiivne loeng grupiarutelude ja ajurünnakutega ning individuaalsete eneseanalüüsi harjutustega, samuti kasutame erinevaid mõtlustehnikaid.

Läbiviija: Ṭhitañāṇo
http://andruskahn.blogspot.com/

Psühholoogiaalased teadmised olen saanud Tartu Ülikooli psühholoogia bakalauruseõppest, praktilised teadmised ja oskused olen aga omandanud ettevõtte tegevjuhina ning treener-konsultandina.
Olen lõpetanud Eesti NLP Instituudis NLP Practitioner ja NLP Master taseme väljaõppekoolitused. Hüpnoterapeudi tööks vajalikud teadmised ja oskused omandasin kolme aasta jooksul Prantsuse Hüpnoteraapia Assotsiatsioonis.
Olen läbinud mitmeid suhtlemis- ja nõustamispsühholoogia praktilisi treening-kursuseid, täiendanud end lahenduskeskses lühiteraapias, transaktsionaalses hüpnoanalüüsis ning läbinud ettevõtete superviisorite rahvusvahelise väljaõppekursuse.
Kokku koolitasin kuue aasta jooksul üle 3 000 inimese. Olen ka mitme käsiraamatu autor (viimasena ilmus koostöös Äripäeva Kirjastusega „Arendaja käsiraamat“) ning avaldanud üle 40 psühholoogia-alase artikli (Postimees, Eesti Ekspress jt.).
Hetkel lõpetan Mahachulalongkornrajavidyalaya Ülikoolis budismi eriala (MA) ning valmistun doktoriõppe eksamiks budistliku psühholoogia erialale (PhD). Alates aastast 2014 olen Buddha munk ning resideerun Tais, Haruthai templis.

Maksumus
Ruumid rent ja toitlustuskulu on 10 eurot. Tasumine kohapeal või enne koolitust arve alusel.
Koolitus on tasuta.
Kui keegi soovib annetada koolitajale õppekulude tasumiseks vm otstarbel, on see teretulnud, kuid ka lihtne “Tänan!” on täiesti piisav.

Registreerimine telefonil 528 3358 või E-postil: anneli@nullkoolitaja.com.
Küsimustele vastan meelsasti
Anneli Pärna
Koolitaja OÜ
528 3358
* Täpne teemade valik selgub kohapeal

Kommentaarid