Külaaida töörühma koosolek !


Algus: 28.02.2012, kl 23:59

Teiipäeval, 06.märtsil, algusega kell 19.00, toimub Kärneri majas Röa külaaida töörühma koosolek.

 

Päevakord on järgmine :

1. Külaaida projektitutvustus ja ehitamisotsuse hääletamine

2. Valida hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimiseks esindaja.

 

Kõik on oodatud osalema ning oma häält andma 🙂

 

 

Kommentaarid